ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αντώνιος Μάντης
Ομότιμος καθηγητής Κτηνιατρικής ΑΠ.Θ, πρώην Πρύτανης Α.Π.Θ., Ιδρυτικό μέλος Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.

ΜΕΛΗ
Σπυρίδων Γεωργάκης
Ομότιμος καθηγητής Κτηνιατρικής ΑΠ.Θ., Ιδρυτικό μέλος Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.
Θεμιστοκλής Κουιμτζής
Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος ΑΠ.Θ., Ιδρυτικό μέλος Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.
Δημήτριος Μπόσκου
Καθηγητής Χημείας Τροφίμων Α.Π.Θ., Ιδρυτικό μέλος Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.
Σπυρίδων Κυριάκης
Καθηγητής Κτηνιατρικής ΑΠ.Θ., Ιδρυτικό μέλος Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.
Μιχαήλ Κοντομηνάς
Καθηγητής Χημείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ιδρυτικό μέλος Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.
Ιωάννης Αμβροσιάδης
Αναπληρωτής καθηγητής Κτηνιατρικής ΑΠ.Θ., Ιδρυτικό μέλος Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.
Χρυσάνθη Παπαδοπούλου
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιδρυτικό μέλος Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.
Μανασσής Μήτρακας
Επίκουρος Καθηγητής Χημικών Μηχανικών ΑΠ.Θ., Ιδρυτικό μέλος Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.
Γεώργιος Μπλέκας
Επίκουρος καθηγητής Χημείας ΑΠ.Θ., Ιδρυτικό μέλος Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.
Βασίλειος Κοντός
Καθηγητής Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Αθηνών
Ιωάννης Κάτανος
Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ΑΤ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Ιδρυτικό μέλος Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.
Απόστολος Κυριτσάκης
Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων-Διατροφής ΑΤ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης,Ιδρυτικό μέλος Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.
Γεώργιος Μπόσκου
Λέκτορας Οργάνωσης Μονάδων Διατροφής, Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου, Ιδρυτικό μέλος Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.
Βασίλειος Δανιηλίδης
Πρώην Διευθυντής Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, Γραμματέας Δ.Σ. της Δ.Ε.Τ.Υ.Τ.