ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
 • Διεπιστημονική συνεργασία για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων - ποτών και Δημόσια Υγεία.
 • Συστήματα ιχνηλασιμότητας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης τροφίμων και ποτών.
 • Νομοθεσία: εναρμόνιση - απαιτήσεις.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων - Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων - (IS0 22000) - Έλεγχος και πιστοποίηση αυτών.
 • Διασφάλιση ποιότητας νερού και Δημόσια Υγεία.
 • Διασφάλιση ποιότητας τροφίμων και ποτών στα νοσηλευτικά ιδρύματα.
 • Διασφάλιση ποιότητας τροφίμων και ποτών στη μαζική εστίαση.
 • Προβλήματα πρωτογενούς τομέα στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας.
 • Προοπτική βιολογικής γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
 • Ασφάλεια και ποιότητα πρώτων υλών στη βιομηχανία τροφίμων.
 • Νεοφανή τρόφιμα, λειτουργικά τρόφιμα, έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα.
 • Αντιμικροβιακές ουσίες, αυξητικές ουσίες, ισταμίνη -επιπτώσεις.
 • Υλικά συσκευασίας τροφίμων - ποτών, επισήμανση τροφίμων - ποτών.
 • Περιβάλλον και παραγωγή τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης - Ένα σύστημα αλληλεπιδράσεων.
 • Τροφογενή - υδατογενή νοσήματα και Δημόσια Υγεία.
 • Τροφικές αλλεργίες.
 • Διατροφικά προγράμματα.
 • Αξιολόγηση, διαχείριση και κοινοποίηση διατροφικών κρίσεων - Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
 • Εμπορία - κατανάλωση τροφίμων - έλεγχος της αγοράς μετά την εφαρμογή των κανονισμών.
 • Νέα βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Νέα κοινοτική νομοθεσία.
 • Συντονισμός δραστηριοτήτων εθνικών και κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς ελέγχου τροφίμων-ποτών.
 • Εργαστηριακός έλεγχος τροφίμων και ποτών και διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων.
 • Πολιτική διατροφικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας.